Novotel Bangkok Platinum Pratunam - โรงแรมสำหรับการเดินทางเพื่อธุรกิจ & ครอบครัว - วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)

การเดินทางเพิ่มเติมเมื่อไปเข้าชมพระบรมมหาราชวัง คือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือ วัดโพธิ์ ที่มีคุณค่าในตัวของมันเอง วัดนี้เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ และที่มีชื่อเสียงคือพระนอนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยวัดได้กว่า 150 ฟุต และเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เห็นด้วยตาจริงๆ กับประสบการณ์ทางวัฒนธรรมที่แท้จริงในกรุงเทพฯ ทางวัดมีไกด์ทัวร์และยังมีโรงเรียนสอนนวดที่มีชื่อเสียงและกล่าวกันว่าเป็นต้นตำรับของการนวดแผนไทย

หากต้องการเข้าชมหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามโปรดติดต่อเจ้าหน้าได้ที่บริเวณโต๊ะคอนเซียสของเรา

 

เว็บไซต์: www.watpho.com 

ที่อยู่: วัดพระเชตุพน วิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร ๒ ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

อีเมล์ : watpho.th@gmail.com

พิกัดที่ตั้ง: GPS: N 13° 44′ 47.429 E 100° 29′ 35.144

•    รถประจำทาง สาย ๑, ๓, ๖, ๙, ๑๒, ๒๕, ๓๒, ๔๔, ๔๗, ๔๘, ๕๓, ๘๒

•    รถประจำทางปรับอากาศ สาย ปอ.๑, ปอ.พ. ๔, ปอ.๕๐๗, ปอ.๕๐๘, ปอ.๑๒, ปอ.๔๔, ปอ.๔๘

•    การเดินทางโยเรือด่วนเจ้าพระยา สามารถขึ้นฝั่งได้ที่ท่าเรือท่าช้าง ท่าเรือท่าเตียน ท่าเรือปากคลองตลาด แล้วเดินเข้าประตูทางถนนท้ายวังได้

  • %e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b8%9e%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%a5%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b2
สำรองห้องพัก
สำรองห้องพัก
close